Vítejte na nástěnce, kde naleznete aktuality z naší školky, ale i důležité dokumenty.

ZÁPIS 

do obou Základních škol proběhne ve dnech: 9. - 10. 4. 2021

K zápisu se musí dostavit i děti, které mají odklad školní docházky z minulého školního roku, stejně jako rodiče, kteří chtějí požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky letos. Rodiče by s sebou měli mít svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě žádosti o odklad školní docházky – potvrzení z PPP (Pedagogicko-psychologické poradny).

...

DŮLEŽITÉ

PROVOZ MŠ od 6.00 hodin do 16.00 hodin

MŠ se v 16.00 hodin ZAMYKÁ!!!!!

Vážení rodiče a ostatní příchozí,

UPOZORŇUJEME Vás, že je v celém areálu MŠ, to znamená: v budově, na školní zahradě a v blízkém okolí školy

ZÁKAZ KOUŘENÍ.

Z výchovného hlediska bychom měli jít dětem příkladem, být jim kladným vzorem a dodržovat etické a zdravotní zásady.

V případě, že nutkání kouřit je silnější než vůle, kuřte prosím u jiného odpadkového koše, než u toho těsně vedle mateřské školy.

Děti a zaměstnanci MŠ Vám děkují.

...