Učitelky

KAŠPÁRCI

UČITELKA:

Bc. Eva Stará

Vendula Němcová

ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

KOČIČKY

UČITELKA

Zdeňka Nováková

Ivana Neuhöferová

 

..

MEDVÍDCI

UČITELKA:

Jana Dosedělová

Jana Valachová, Dis.

ASISTENT PEDAGOGA:

Marta Haková

Vladislava Kopecká

sasa kocka meda

Ve třídě U medvídků jsou děti předškolního věku od pěti do šesti let (sedmi let s odkladem). K tomu, aby byly vytvořeny dobré předpoklady pro pokračování v jejich dalším vzdělávání jim pomáhají medvídci. V této třídě se děti připravují na jejich první usednutí do školních lavic. Třída je lokalizována ve druhém patře budovy a je rozdělena na dvě části. Kapacita třídy je 25 dětí.

ANGLIČTINA S MYŠKOU ve čtvrtek 21. 11. 2019 ODPADÁ !!!!!!!

Lekce bude nahrazena!

VÁNOČNÍ RETRO FOCENÍ

 

Vážení rodiče,

ve středu dne 13. 11. 2019 od 8.00 hodin se v MŠ koná, „VÁNOČNÍ RETRO FOCENÍ“. Je možné vyfotit i sourozence, kteří nenavštěvují MŠ. Nahlaste nejen zájem o retro focení dětí navštěvujících MŠ, ale i o focení se sourozenci, třídním učitelkám ve třídě. Nahlášený zájem je závazný a fota je nutné si odebrat. Zvažte proto, Váš zájem.

Děkujeme za spolupráci MŠ

...

PLACENÍ VÝLETU do PEKLA-ČERTOVINA

Celková částka: 350,-Kč za dítě

V částce je zahrnuto vstupné: 159,-Kč

Předpokládaná výše za dopravu:191,-Kč

Cena za dopravu je pouze orientační. Pokud vznikne přeplatek za dopravu, bude vrácen a připsán dítěti do třídního fondu.

Výlet plaťte třídním učitelkám, nejpozději do 28. 11. 2019 a taktéž odevzdejte, vyplněnou Závaznou přihlášku. Dítě, které nebude mít výlet uhrazený předem, se automaticky výletu nezúčastní.

Děkujeme za pochopení MŠ

...