Učitelky

KAŠPÁRCI

UČITELKA:

   Ivana Neuhöferová

Zdeňka Nováková

ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

KOČIČKY

UČITELKA

Michaela Doubravová

Nikola Zavadilová 

ASISTENT PEDAGOGA:

Ivana Němcová

Kateřina Morávková

ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

MEDVÍDCI

UČITELKA:

 Mgr. Eva Stará

Vendula Němcová

ASISTENT PEDAGOGA:

Marta Haková

ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

sasa kocka meda

Do třídy U kašpárka jsou umísťovány děti ve věku zpravidla od tří do čtyř let, nejdříve však děti od dvou let. Název třídy vychází z tradiční pohádkové postavičky kašpárka. Celým výchovně vzdělávacím programem jsou totiž děti provázeny kašpárkem, který jim pomáhá seznamovat se s prostředím mateřské školy i okolního světa a k vytváření spokojenosti a pohody. Třída se nachází v prvním poschodíbudovy mateřské školy a je koncipována jako jeden velký prostor, díky čemuž jsou děti pod neustálým dohledem, jako i v jednom kolektivu. Kapacita třídy je 24 dětí.

AKCE V MŠ – LISTOPAD

 

1. 11. – měření očí

3. 11. – půdní strašidlo

5. 11. – Divadlo „Zvířátka a loupežníci“ – 50kč/dítě (placeno z fondu)

9. 11. – focení dětí, které byly v říjnu nemocné

11. 11. – program „Zdravé nožky“ – 50kč/dítě (placeno z fondu

NÁHRADNÍ TERMÍN

F O C E N Í

dětí, které to nestihly v říjnu.

 

Dne 9. 11. 2021 od 11.00 hodin, proběhne v MŠ vánoční focení dětí, které to nestihly v říjnu. Nahlaste svůj zájem třídním učitelkám.

Prosíme o vhodné oblečení k tématu focení.

Děkujeme MŠ

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ

Obědy v první den nepřítomnosti dítěte v MŠ z důvodu onemocnění, vydáváme v době od 11.30 do 12.00 hodin.

Pouze do čistě vymytých nádob tomu určených, tedy do jídlonosičů.