Učitelky

KAŠPÁRCI

UČITELKA:

Bc. Eva Stará

Vendula Němcová

ŠKOLNÍ ASISTENT:

Monika Matoušková

KOČIČKY

UČITELKA

Zdeňka Nováková

Ivana Neuhöferová

 

..

MEDVÍDCI

UČITELKA:

Jana Dosedělová

Jana Valachová, Dis.

ASISTENT PEDAGOGA:

Marta Haková

Vladislava Kopecká

sasa kocka meda

Do třídy U kašpárka jsou umísťovány děti ve věku od tří do čtyř let. Název třídy vychází z tradiční pohádkové postavičky kašpárka. Celým výchovně vzdělávacím programem jsou totiž děti provázeny kašpárkem, který jim pomáhá seznamovat se s prostředím mateřské školy i okolního světa a k vytváření spokojenosti a pohody. Třída se nachází v prvním poschodíbudovy mateřské školy a je koncipována jako jeden velký prostor, díky čemuž jsou děti pod neustálým dohledem, jako i v jednom kolektivu. Kapacita třídy je 25 dětí.

VELKÁ PROSBA

Vážení rodiče,

dětí ze třídy od Kašpárků, máme na Vás velkou prosbu. V pátek 22. 11. 2019 bude probíhat kompletní výmalba třídy U Kašpárka.

Chtěli bychom Vás požádat, hlavně maminky na mateřské nebo i ostatní, pokud máte možnost na tento den, zajistit si hlídání Vašeho dítěte jinde než v MŠ, zda byste si mohli nechat děti tento den doma. Od pondělí 25. 11. 2019 budeme již normálně fungovat.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení MŠ

...

RUKAVICE

Maminky,

dejte dětem do MŠ palcové rukavice ve vhodné velikosti. Děti mají obrovský problém, i s dopomocí si prstové rukavice nasadit. Děkujeme za spolupráci

PLACENÍ VÝLETU do PEKLA-ČERTOVINA

Celková částka: 350,-Kč za dítě

V částce je zahrnuto vstupné: 159,-Kč

Předpokládaná výše za dopravu:191,-Kč

Cena za dopravu je pouze orientační. Pokud vznikne přeplatek za dopravu, bude vrácen a připsán dítěti do třídního fondu.

Výlet plaťte třídním učitelkám, nejpozději do 28. 11. 2019 a taktéž odevzdejte, vyplněnou Závaznou přihlášku. Dítě, které nebude mít výlet uhrazený předem, se automaticky výletu nezúčastní.

Děkujeme za pochopení MŠ

...